અમારો સંપર્ક કરો
જો તમને Zyng સાથે મુશ્કેલી આવી રહી હોય, તો તપાસો ટ્યુટોરિયલ્સ & વારંવાર પૂછપરછ પ્રશ્નો પૃષ્ઠો.

જો તમને જવાબ ન મળ્યો હોય અથવા તમે અમારા ઉત્પાદન વિશે તમારા વિચારો શેર કરવા માંગતા હો, તો અમને hello@zyng.com પર સંદેશ અથવા ઇમેઇલ મોકલો
અમને તમારી પાસેથી સાંભળવું ગમશે