Apa bezanya.
Teknologi yang dipatenkan oleh Zyng mewujudkan sebuah laluan rangkaian rakan-ke-rakan yang langsung antara pengguna. Lihat gambar rajah dan paten peringkat tinggi di bawah yang merumuskan bagaimana cara penghantaran mesej Zyng berbeza dengan platform mesej lain."
ZYNG menghantar saliran tunggal secara langsung Dari Penghantar ke Penerima.
Sentiasa disulitkan.
Ke arah pelestarian alam. Ke arah ZYNG.
Teknologi rangkaian rakan-ke-rakan Zyng mengurangkan tenaga elektrik yang digunakan dalam transmidal mesej secara ketara.
Penghantaran utusan lain.
Mesej anda disalin dan disimpan
secara purata 32 kali pada pelayan rangkaian.
Zyng menjadikan hampir mustahil untuk merancangkan sebuah serangan ke atas Zyng atau penggunanya!
John yang dikasihi, mesej teks.
John
yang dikasihi,
mesej
teks
John yang dikasihi, mesej teks.
Untuk keselamatan tambahan, Zyng memecahkan mesej kepada kepingan dan menghantarkannya secara berasingan supaya tiada sesebuah laluan mengandungi mesej yang boleh dibaca.