ဘယ်နေရာ ကွာခြားလဲ။
Zyng၏ ထင်ရှားသောနည်းပညာမှာ အသုံးပြုကြား တန်းတူချင်းချင်းကို တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပေးသော ကွန်ရက်လမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြင့် ပြုလုပ်ပေးသည်။ Zyng၏ မက်ဆေ့ချ်ပို့နည်းက တခြားမက်ဆေ့ချ်ပလက်ဖောင်းများနှင့် ဘယ်လိုကွာခြားတယ်ဆိုတာ ရှင်းပြထားတဲ့ အဆင့်မြင့်ပုံကြမ်းများနှင့် ရုပ်ပုံများကို အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်။"
Zyng မှာ ပို့သူမှ လက်ခံသူသို့ ကော်ပီတစ်စုံသာ တိုက်ရုက်ပို့ဆောင်သည်
အမြဲကုဒ်ဝှက်ထားသည်။
ပိုမိုသက်သာကောင်းမွန်ဆီသို့ သွားကြအောင်။ Zyng ကိုသုံးကြပါ။
Zyng Peer to Peer Networking Technology သည် မက်ဆေ့ချ်ပို့ခြင်းတွင် အသုံးပြုသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား အလွန်လျှော့ချပေးသည်။
အခြားမက်ဆေ့ချ်ပို့ဆောင်ခြင်း။
သင့်မက်ဆေ့ဂျ်များကို ကူးယူပြီး သိမ်းဆည်းထားသည်
ပျမ်းမျှအားဖြင့် 32 ကြိမ် ကွန်ရက်ဆာဗာများတွင်။
Zyng သည် Zyng နှင့် ၎င်းအသုံးပြုများအပေါ် တိုက်ခိုက်မှုတစ်ခုပြုလုပ်နိုင်ခြင်း မဖြစ်နိုင်သလောက်ပါပဲ။
ချစ်လှစွာသော John၊ စာတိုမက်ဆေ့ချ်ပို့ရန်။
ချစ်လှစွာသော
John၊
စာတိုမက်ဆေ့
ချ်ပို့ရန်။
ချစ်လှစွာသော John၊ စာတိုမက်ဆေ့ချ်ပို့ရန်။
နောက်ထက်တိုး လုံခြုံရေးအရ Zyng သည် မက်ဆေ့ချ်များကို အပိုင်းပိုင်းခွဲပြီး သီးခြားပို့ဆောင်သဖြင့် မည်သည့်လမ်းကြောင်းတစ်ခုမှ ဖတ်ရသောမက်ဆေ့ချ် မပါပါ။