Vad är skillnaden.
Zyngs patenterade teknologi skapar ett direkt P2P-nätverk mellan användare. Här nedanför kan du se de diagram och patent som visar hur Zyngs metod för leverans av meddelanden skiljer sig från andra plattformar.
ZYNG skickar en enda kopia direkt från avsändare till mottagare
Alltid krypterat.
Välj grönt. Välj ZYNG.
Zyngs teknologi för P2P-nätverk minskar markant mängden el som krävs för att skicka ett meddelande.
Andra plattformars leveranser.
Dina meddelanden kopieras och lagras
i genomsnitt 32 gånger på webbservrar.
Zyng gör det praktiskt taget omöjligt att iscensätta en attack mot Zyng och dess användare!
Kära John, textmeddelande.
Kära
John,
textmeddelande
.
Kära John, textmeddelande.
Som ett extra steg mot säker kommunikation bryter Zyng ned meddelanden i mindre bitar och levererar dem separat så att ingen del innehåller ett läsbart meddelande.