ความแตกต่างคืออะไร
เทคโนโลยีที่จดสิทธิบัตรของ Zyng สร้างเส้นทางเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์โดยตรงระหว่างผู้ใช้ ดูไดอะแกรมและสิทธิบัตรระดับสูงด้านล่างที่แสดงให้เห็นว่าวิธีการส่งข้อความของ Zyng แตกต่างจากแพลตฟอร์มการส่งข้อความอื่น ๆ อย่างไร
การจัดส่งของ Messenger อื่น ๆ
Your messages are copied & stored
on average of 32 times on networking servers.
ZYNG ส่งสําเนาเดียว จากผู้ส่งไปยังผู้รับ โดยตรง
มีการเข้ารหัสเสมอ
ใส่ใจสิ่งแวดล้อม ใช้ ZYNG กันเถอะ
เทคโนโลยีเครือข่ายแบบเพียร์ทูเพียร์ช่วยลดการใช้ไฟฟ้าที่ใช้ในการส่งสัญญาณข้อความได้อย่างมาก
Zyng ทำให้การวางแผนการโจมตี Zyng หรือผู้ใช้นั้น แทบจะเป็นไปไม่ได้เลย!
เรียน จอห์น ข้อความ
เรียน
จอห์น,
text
ข้อความ
เรียน จอห์น ข้อความ
เพื่อเพิ่มความปลอดภัย Zyng แบ่งข้อความออกเป็นส่วน ๆ และส่งแยกกันเพื่อไม่ให้มีเส้นทางเดียวที่มีข้อความที่สามารถอ่านได้