back
Cách AI lấy đi quyền riêng tư ở Iran: Kiểm soát bằng nhắn tin P2P an toàn của Zyng
BLOG
Th5 24, 2023

Việc áp dụng rộng rãi trí tuệ nhân tạo (AI) đã mang đến những cơ hội và thách thức cho các xã hội trên toàn thế giới. Thật không may, Iran được sử dụng để xâm phạm quyền riêng tư của công dân và hạn chế quyền tự do của họ. Bài đăng trên blog này khám phá ý nghĩa của các mạng giám sát do AI cung cấp ở Iran. Nó nhấn mạnh tầm quan trọng của các nền tảng nhắn tin riêng tư, an toàn như Zyng trong việc giành lại quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân.

Iran đã triển khai công nghệ AI trong các mạng lưới giám sát nhà nước của mình để xác định những cá nhân vi phạm quy định về quần áo và tham gia các cuộc biểu tình chống chính phủ. Ngoài ra, AI đang được tận dụng để thực thi các luật đạo đức và phát hiện các nỗ lực vượt qua tường lửa internet. Những phát triển này cho thấy việc chính phủ Iran sử dụng các công nghệ tiên tiến để đàn áp công dân của mình, làm xói mòn quyền riêng tư và tự do của họ.

Trường hợp của Iran là một lời nhắc nhở rõ ràng về các mối đe dọa mà AI gây ra đối với quyền riêng tư của các cá nhân trên toàn thế giới. Có thể thấy trước rằng các quốc gia khác có thể làm theo, khai thác AI cho các chương trình nghị sự của riêng họ. Xu hướng đáng báo động này nhấn mạnh nhu cầu cấp thiết đối với các giải pháp tập trung vào quyền riêng tư nhằm trao quyền cho các cá nhân và bảo vệ dữ liệu cá nhân của họ.

Zyng luôn đi đầu về quyền riêng tư và tự do. Không giống như các chế độ áp bức, công nghệ của Zyng hoạt động trên kiến trúc ngang hàng (P2P), đảm bảo rằng tin nhắn của người dùng vẫn an toàn và được mã hóa mà không bị sao chép hoặc lưu trữ trên các máy chủ tập trung. Cách tiếp cận độc đáo này cho phép người dùng lấy lại quyền kiểm soát dữ liệu của họ, bảo vệ quyền riêng tư của họ trước sự giám sát của nhà nước.

Bằng cách sử dụng nền tảng nhắn tin riêng tư và an toàn của Zyng, người dùng có thể giành lại quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân của mình. Zyng là ngọn hải đăng hy vọng trong cuộc chiến chống lại các chính phủ áp bức, cung cấp một môi trường thân thiện với người dùng, không có quảng cáo, trong đó quyền riêng tư và bảo mật được ưu tiên. Thông qua tin nhắn được mã hóa, trò chuyện ẩn danh và giao tiếp ngang hàng, Zyng trao quyền cho các cá nhân giao tiếp tự do mà không ảnh hưởng đến quyền riêng tư của họ.

Sự xâm phạm của AI vào quyền riêng tư và tự do ở Iran là một câu chuyện cảnh báo cho phần còn lại của thế giới. Các nền tảng như Zyng cung cấp một phương tiện hiệu quả để giành lại quyền kiểm soát dữ liệu cá nhân và quyền riêng tư trong thời đại ngày càng hướng đến giám sát. Bằng cách áp dụng các giải pháp nhắn tin được mã hóa, an toàn, các cá nhân có thể đứng lên chống lại các chế độ áp bức và đảm bảo các quyền cơ bản của họ đối với quyền riêng tư và tự do được bảo vệ.